Registruotis
Prisijunkite:
Prisiminti:
NE
Prisijungti
PRADŽIA PROGRAMĖLĖS KNYGELĖS KT. PRIEMONĖS NEMOKAMAI KONTAKTAI
Pirmos žodžio raidės nustatymas ir suradimas tarp kitų raidžių. Lavinami žodžių garsinės analizės ir sintezės, skaitymo įgūdžiai. Teisingai įrašius raidę, pereinama prie kito žodžio.
4-8 m.
Paveikslėlio sudėliojimas iš keturių detalių. Teisingai sudėjus, po vieną raidę parašomas ir perskaitomas žodis. Lavinami žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai.
3-7 m.
Paveikslėlių atpažinimas ir pirmo žodžio garso nustatymas. Išklausius tariamus žodžius, reikia pažymėti tik tuos paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda tuo pačiu garsu.
4-8 m.
Ištarto garso atpažinimas. Nurodytos raidės suradimas raidyne. Judantys nuotaikingi paveikslėliai. Lavinami klausymosi įgūdžiai, įtvirtinamas raidės ir garso ryšys.
3-7 m.
Pavekslėlio pavadinimo pirmo garso atpažinimas, nurodant pirmą raidę. Paspaudus paveikslėlį, ištariamas pavadinimas. Lavinamas fonologinis supratimas, klausymosi įgūdžiai.
4-7 m.
Lietuviškos abėcėlės eilės tvarkos įtvirtinimas, surandant ir sudedant į langelius išbarstytas raideles. Tik pagal abėcėlę įkeltos raidelės lieka langeliuose.
3-7 m.
Nuotaikingas abėcėlės raidžių eilės tvarkos mokymas akvariume, tarp plaukiančių žuvyčių sprogdinant oro burbulus. Burbulai sprogsta tik tada, kai sprogdinami pagal abėcėlę.
3-7 m.
Pirmos žodžio raidės atpažinimas. Pasirinkus raidę, prašoma pažymėti tuos paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda ta raide. Teisingai atlikus užduotį, leidžiama rinktis kitą raidę.
3-7 m.
Supažindinimas su raidelėmis ir jų eilės tvarka abėcėlėje. Spaudžiant raides, boružėlei padedama keliauti labirintu. Boružėlei priartėjus prie raidės, rodomas paveikslėlis.
3-7 m.
Žmonių vardų, profesijų bei jas atitinkančių siužetinių paveikslėlių pristatymas. Pasirinkus kurią nors raidę, rodomas žmogus, ištariamas jo vardas ir profesija.
3-7 m.
Su šia programėle vaikas ne tik lengvai išmoks lietuvišką abėcėlę, bet ir susipažins su įvairiais gyvūnais bei jų skleidžiamais garsais.
3-7 m.
Vienodų, įvairiais šriftais parašytų raidžių atpažinimas. Formuojamas grafinis raidės vaizdo įtvirtinimas. Užduotis yra sukrauti į sunkvežimį vienodas raideles.
3-7 m.
Raidžių jungimas į poras priskiriant mažąsias raides didžiosioms. Tokiu būdu mokoma pažinti ir diferencijuoti raides, lavinami regimieji suvokimai. Raidės jungiamos jas tempiant.
3-6 m.
Didžiųjų ir mažųjų raidžių dėliojimas iš atskirų detalių. Programėlė moko atpažinti ir įsidėmėti raidžių formą, konstruoti. Lavinamas visumos ir dalies suvokimas.
3-7 m.
Paspaudus ant raidelės mygtuko, parodomas paveikslėlis ir ištariamas pasirinktos raidelės garsas. Po to atsiranda užrašytas žodis prasidedantis ta raide.
3-6 m.
Didžiųjų ir mažųjų lietuviškų raidžių pristatymas siejant jas su žodžiais, prasidedančiais ta raide. Pasirinkus raidę, atsiranda paveikslėlis, tada rodomas ir ištariamas žodis.
3-7 m.
Programėlė skirta pirmai pažinčiai su lietuviškos abėcėlės didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Pasirinkus norimą raidę iš raidyno, ji rodoma lentoje ir ištariama balsu.
3-7 m.
Puslapiai 2