Registruotis
Prisijunkite:
Prisiminti:
NE
Prisijungti
PRADŽIA PROGRAMĖLĖS KNYGELĖS KT. PRIEMONĖS NEMOKAMAI KONTAKTAI
Žodžių sudarymas iš pateiktų įvairių skiemenų. Skiemenis reikia tempti į jiems skirtas vietas. Iš skiemenų teisingai sudarius tris žodžius, pereinama prie kitų žodžių.
4-8 m.
Mokomoji programėlė skirta jau pažįstantiems lietuviškas raideles ir mokantiems perskaityti trumpus žodelius. Žaidžiant lavinami vaikų skaitymo įgūdžiai.
3-7 m.
Vidurinės žodžio raidės nustatymas ir radimas tarp kitų raidžių. Lavinami žodžių garsinės analizės ir sintezės, skaitymo įgūdžiai. Teisingai įrašius raidę, pereinama prie kito žodžio.
4-8 m.
Pirmos žodžio raidės nustatymas ir suradimas tarp kitų raidžių. Lavinami žodžių garsinės analizės ir sintezės, skaitymo įgūdžiai. Teisingai įrašius raidę, pereinama prie kito žodžio.
4-8 m.
Paveikslėlio sudėliojimas iš keturių detalių. Teisingai sudėjus, po vieną raidę parašomas ir perskaitomas žodis. Lavinami žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai.
3-7 m.
Paveikslėlių atpažinimas ir pirmo žodžio garso nustatymas. Išklausius tariamus žodžius, reikia pažymėti tik tuos paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda tuo pačiu garsu.
4-8 m.
Ištarto garso atpažinimas. Nurodytos raidės suradimas raidyne. Judantys nuotaikingi paveikslėliai. Lavinami klausymosi įgūdžiai, įtvirtinamas raidės ir garso ryšys.
3-7 m.
Pavekslėlio pavadinimo pirmo garso atpažinimas, nurodant pirmą raidę. Paspaudus paveikslėlį, ištariamas pavadinimas. Lavinamas fonologinis supratimas, klausymosi įgūdžiai.
4-7 m.
Lietuviškos abėcėlės eilės tvarkos įtvirtinimas, surandant ir sudedant į langelius išbarstytas raideles. Tik pagal abėcėlę įkeltos raidelės lieka langeliuose.
3-7 m.
Nuotaikingas abėcėlės raidžių eilės tvarkos mokymas akvariume, tarp plaukiančių žuvyčių sprogdinant oro burbulus. Burbulai sprogsta tik tada, kai sprogdinami pagal abėcėlę.
3-7 m.
Pirmos žodžio raidės atpažinimas. Pasirinkus raidę, prašoma pažymėti tuos paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda ta raide. Teisingai atlikus užduotį, leidžiama rinktis kitą raidę.
3-7 m.
Supažindinimas su raidelėmis ir jų eilės tvarka abėcėlėje. Spaudžiant raides, boružėlei padedama keliauti labirintu. Boružėlei priartėjus prie raidės, rodomas paveikslėlis.
3-7 m.
Žmonių vardų, profesijų bei jas atitinkančių siužetinių paveikslėlių pristatymas. Pasirinkus kurią nors raidę, rodomas žmogus, ištariamas jo vardas ir profesija.
3-7 m.
Su šia programėle vaikas ne tik lengvai išmoks lietuvišką abėcėlę, bet ir susipažins su įvairiais gyvūnais bei jų skleidžiamais garsais.
3-7 m.
Vienodų, įvairiais šriftais parašytų raidžių atpažinimas. Formuojamas grafinis raidės vaizdo įtvirtinimas. Užduotis yra sukrauti į sunkvežimį vienodas raideles.
3-7 m.
Raidžių jungimas į poras priskiriant mažąsias raides didžiosioms. Tokiu būdu mokoma pažinti ir diferencijuoti raides, lavinami regimieji suvokimai. Raidės jungiamos jas tempiant.
3-6 m.
Didžiųjų ir mažųjų raidžių dėliojimas iš atskirų detalių. Programėlė moko atpažinti ir įsidėmėti raidžių formą, konstruoti. Lavinamas visumos ir dalies suvokimas.
3-7 m.
Paspaudus ant raidelės mygtuko, parodomas paveikslėlis ir ištariamas pasirinktos raidelės garsas. Po to atsiranda užrašytas žodis prasidedantis ta raide.
3-6 m.
Didžiųjų ir mažųjų lietuviškų raidžių pristatymas siejant jas su žodžiais, prasidedančiais ta raide. Pasirinkus raidę, atsiranda paveikslėlis, tada rodomas ir ištariamas žodis.
3-7 m.
Programėlė skirta pirmai pažinčiai su lietuviškos abėcėlės didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Pasirinkus norimą raidę iš raidyno, ji rodoma lentoje ir ištariama balsu.
3-7 m.
Puslapiai 3